Frivente Solutions myymälä analytiikka

Kävijäanalytiikan palvelumme

Myymälät ja myymäläketjut

Sijainti, sijainti, sijainti. Myymälän sijainnin sanotaan olevan A ja O menestymisen kannalta.

Kävijälaskennalla voit helposti ja luotettavasti todeta, onko tietyn myymälän sijainti kävijävirtojen näkökulmasta hyvä vai ei. Kävijämääriä laskemalla ja analysoimalla voit niin ikään saada konkreettisia tuloksia markkinointikampanjan menestyksestä myymälöissä ja verrata ketjun myymälöitä keskenään, riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista.

Halutessasi saat myös selville kävijästä ostajaksi –konversioasteen. Ja paljon muuta, joka auttaa sinua huolehtimaan myyntisi kasvattamisesta ja katteiden pitämisestä tavoitellulla tasolla.

Frivente Solutionsin palveluiden avulla voit:

  • Arvioida myymälän sijainnin hyvyyttä kävijämäärillä mitattuna

  • Selvittää, kuinka monesta kävijästä tuli asiakas

  • Lisätä kävijävirtaa, maksutapahtumien määrää sekä konversioprosenttia kävijästä maksavaksi asiakkaaksi

  • Parantaa myymälän ulkoasua

  • Arvioida, millä markkinointikampanjoilla on paras vaikutus kävijämääriin

  • Verrata, kuinka myymälät menestyvät muihin verrattuina

  • Arvioida asiakaspalvelun tehokkuutta

  • Helpottaa työvoiman suunnittelua ruuhka-aikoina

  • Hallita kassajonoja tai muita pullonkauloja paremman asiakaskokemuksen luomiseksi

Myymälöille ja myymäläketjuille suosittelemme seuraavia palveluita

Raportointi ja analyysityökalu

Jatkuvasti kehittyvä käyttäjärajapinta, jossa analysoidaan havaittua kävijädataa ja luodaan monipuolisia raportteja analyysien pohjaksi.

Asiakassegmentointi

Lisäpalvelu, jossa tuotetaan erillistä dataa miesten, naisten ja lapsien jakaumaosuuksista kaikista kävijöistä.

Henkilökunnan tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää henkilökuntaan kuuluvat laskematta kaikista kävijöistä. Tarkentaa avainlukuja erityisesti tilanteissa, joissa henkilökunta kulkee niin paljon sisäänkäynnin läpi, että tilastot todennäköisesti vääristyvät.

Lasten ja nuorten tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää lapset pois laskennasta tai laskea heidät erikseen. Hyödyllinen kohteissa, joissa käy paljon lapsia ja halutaan eritellä ostovoimaiset aikuiskävijät. Toisaalta sillä voidaan myös analysoida kohteen vetovoimaisuutta silloin, kun on kyse palveluista lapsille.

Reaaliaikainen laskenta

Lisäpalvelu, jossa kohteen kävijämääriä mitataan reaaliaikaisesti: saman tien kun kävijä tulee sisään tai menee ulos, lähtee laitteesta signaali. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa dashboard-näkymän, jossa tilan tai alueen sisällä olevien määrä näkyy koko ajan. Raja-arvoista voidaan myös lähettää esimerkiksi SMS-ilmoituksia.

Mobiiliapplikaatio

Kävijäanalytiikan tuottamat avainluvut saa helposti luettavassa muodossa myös mobiiliapplikaatioon.

Myymälä-analytiikka

Myymäläanalytiikka on Frivente Solutionsin räätälöimä erillispalvelu, jolla voidaan mitata tarkasti esimerkiksi missä asiakkaat viettävät aikaansa myymälässä.

Integraatiorajapinnat

Frivente Solutions tarjoaa asiakkaalleen kaksi erilaista standardoitua tapaa, joilla kävijäluvut voidaan integroida yrityksen tai yhteisön olemassa olevaan tietojärjestelmäratkaisuun.