kavijalaskenta

Kävijäanalytiikan palvelumme

Muut yleiset tilat

Kirjastojen ja museoiden lisäksi on olemassa myös runsaasti muita yleisiä sisätiloja. Näyttelytilojen, messuhallien, pankkien, hotellien, yliopistojen ja koulujen kävijämäärien sekä niiden jakaumien ymmärtäminen auttaa tehostamaan tilojen käyttöastetta ja sijoittamaan resurssit oikein kävijöiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Muihin yleisiin tiloihin suosittelemme näitä palveluita

Raportointi ja analyysityökalu

Jatkuvasti kehittyvä käyttäjärajapinta, jossa analysoidaan havaittua kävijädataa ja luodaan monipuolisia raportteja analyysien pohjaksi.

Asiakassegmentointi

Lisäpalvelu, jossa tuotetaan erillistä dataa miesten, naisten ja lapsien jakaumaosuuksista kaikista kävijöistä.

Henkilökunnan tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää henkilökuntaan kuuluvat laskematta kaikista kävijöistä. Tarkentaa avainlukuja erityisesti tilanteissa, joissa henkilökunta kulkee niin paljon sisäänkäynnin läpi, että tilastot todennäköisesti vääristyvät.

Lasten ja nuorten tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää lapset pois laskennasta tai laskea heidät erikseen. Hyödyllinen kohteissa, joissa käy paljon lapsia ja halutaan eritellä ostovoimaiset aikuiskävijät. Toisaalta sillä voidaan myös analysoida kohteen vetovoimaisuutta silloin, kun on kyse palveluista lapsille.

Reaaliaikainen laskenta

Lisäpalvelu, jossa kohteen kävijämääriä mitataan reaaliaikaisesti: saman tien kun kävijä tulee sisään tai menee ulos, lähtee laitteesta signaali. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa dashboard-näkymän, jossa tilan tai alueen sisällä olevien määrä näkyy koko ajan. Raja-arvoista voidaan myös lähettää esimerkiksi SMS-ilmoituksia.

Aluelaskenta

Lisäpalvelu, jossa voidaan analysoida isojen tilojen eri alueiden kävijämääriä. Tämä antaa mielenkiintoista dataa isommissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa tai toimitiloissa joissa halutaan analysoida eri alueiden vetovoimaa ja tilojen käyttöastetta. Sama pätee myös muihin julkisiin ja yleisiin tiloihin kuten esimerkiksi museoihin, messuhalleihin ja muihin palvelutiloihin.

Käyttöasteen analysointi

Erillinen raportointilisäpalvelu käyttöasteelle: kuinka paljon kävijöitä on missäkin tilassa tiettyyn aikaan. Seurattava tila voi olla esimerkiksi toimistorakennus, jossa halutaan tietää päivittäiset käyttöasteet erityisesti energian ja tilan käytön optimointia varten. Käyttöastedata on saatavilla myös reaaliaikaisena.

Mobiiliapplikaatio

Kävijäanalytiikan tuottamat avainluvut saa helposti luettavassa muodossa myös mobiiliapplikaatioon.

Integraatiorajapinnat

Frivente Solutions tarjoaa asiakkaalleen kaksi erilaista standardoitua tapaa, joilla kävijäluvut voidaan integroida yrityksen tai yhteisön olemassa olevaan tietojärjestelmäratkaisuun.