Kävijäanalytiikan palvelumme

Kirjastot ja museot

Kuinka paljon kuntalaisille tarjottua palvelua hyödynnetään?

Mikä näyttelyn osa-alue tai vaikkapa teos oli suosituin? Miten suosittu tietty näyttely on lasten ja nuorten keskuudessa?

Paljonko museotilassa on henkilöitä juuri nyt? Onko tila turvallinen ihmismäärän osalta?

Tässä esimerkkejä kirjastojen, museoiden tai muiden julkisia palveluja tarjoavien tilojen hallinnointia hoitavien kysymyksistä, joihin Frivente Solutionsin kävijälaskenta ja –analytiikka antavat markkinoiden tarkimpia ja siksi luotettavimpia vastauksia.

Frivente Solutionsin palveluiden avulla voit:

  • Selvittää, minä päivinä on ollut eniten kävijöitä, kuinka monta heitä oli ja mihin kellonaikaan he tulivat

  • Perustella julkisten palveluiden kustannuksia tarkoilla kävijämäärillä

  • Nähdä, mitkä näyttelytilat tai jopa näyttelykohteet ovat muita suositumpia

  • Analysoida markkinoinnin vaikuttavuutta

  • Saada hälytyksen, kun tilan enimmäismäärä on saavutettu, ja varmistaa tilan turvallisuuden

  • Erotella eri-ikäisten kävijöiden määrät

  • Optimoida tilan lämmityksen ja ilmastoinnin

  • Parantaa kävijäviihtyvyyttä paremmalla opastuksella ja kävijävirtojen ohjauksella

  • Sijoittaa henkilöstöresurssit asiakaspalvelun kannalta oikeisiin paikkoihin

Kirjastoille ja museoille suosittelemme näitä palveluita

Raportointi ja analyysityökalu

Jatkuvasti kehittyvä käyttäjärajapinta, jossa analysoidaan havaittua kävijädataa ja luodaan monipuolisia raportteja analyysien pohjaksi.

Asiakassegmentointi

Lisäpalvelu, jossa tuotetaan erillistä dataa miesten, naisten ja lapsien jakaumaosuuksista kaikista kävijöistä.

Lasten ja nuorten tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää lapset pois laskennasta tai laskea heidät erikseen. Hyödyllinen kohteissa, joissa käy paljon lapsia ja halutaan eritellä ostovoimaiset aikuiskävijät. Toisaalta sillä voidaan myös analysoida kohteen vetovoimaisuutta silloin, kun on kyse palveluista lapsille.

Reaaliaikainen laskenta

Lisäpalvelu, jossa kohteen kävijämääriä mitataan reaaliaikaisesti: saman tien kun kävijä tulee sisään tai menee ulos, lähtee laitteesta signaali. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa dashboard-näkymän, jossa tilan tai alueen sisällä olevien määrä näkyy koko ajan. Raja-arvoista voidaan myös lähettää esimerkiksi SMS-ilmoituksia.

Aluelaskenta

Lisäpalvelu, jossa voidaan analysoida isojen tilojen eri alueiden kävijämääriä. Tämä antaa mielenkiintoista dataa isommissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa tai toimitiloissa joissa halutaan analysoida eri alueiden vetovoimaa ja tilojen käyttöastetta. Sama pätee myös muihin julkisiin ja yleisiin tiloihin kuten esimerkiksi museoihin, messuhalleihin ja muihin palvelutiloihin.

Käyttöasteen analysointi

Erillinen raportointilisäpalvelu käyttöasteelle: kuinka paljon kävijöitä on missäkin tilassa tiettyyn aikaan. Seurattava tila voi olla esimerkiksi toimistorakennus, jossa halutaan tietää päivittäiset käyttöasteet erityisesti energian ja tilan käytön optimointia varten. Käyttöastedata on saatavilla myös reaaliaikaisena.

Mobiiliapplikaatio

Kävijäanalytiikan tuottamat avainluvut saa helposti luettavassa muodossa myös mobiiliapplikaatioon.

Integraatiorajapinnat

Frivente Solutions tarjoaa asiakkaalleen kaksi erilaista standardoitua tapaa, joilla kävijäluvut voidaan integroida yrityksen tai yhteisön olemassa olevaan tietojärjestelmäratkaisuun.