Kävijäanalytiikan palvelumme

Älykkäät kiinteistöt ja toimistot

Älykkäiden kiinteistöjen, toimistojen ja muiden toimitilojen yleistyessä on entistä tärkeämpää tuntea toimistokiinteistön käyttöaste. Käyttöastetta seuraamalla saadaan etätyöskentelyn lisääntymisen myötä muuttunut tilantarve optimoiduksi. Tilojen käytön seurantatiedon perusteella voidaan optimoida myös valaistusta, lämmitystä sekä ilmanvaihtoa, ja säästää niiden kustannuksissa.Frivente Solutionsin palveluiden avulla voit:

  • Saada selville toimitilan käyttöasteen ja seurata sen kehitystä ajan myötä

  • Optimoida tilankäyttöä ehkäisemällä tilojen vajaakäyttöä

  • Parantaa kiinteistöjen hallinnointia ja muuttuvien käyttötapojen mukaista suunnittelua

  • Säästää energiaa ja luoda kestävämmän työympäristön ohjaamalla paremmin valaistus-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä

  • Suunnitella tarkemmin henkilöstöresurssien käyttöä tilojen käytön mukaan

  • Optimoida siivous- ja huoltoaikataulut eri alueiden käyttöasteen perusteella

  • Parantaa puhtausstandardeja ja työviihtyvyyttä sekä alentaa ylläpitokustannuksia

Älykkäille kiinteistöille ja toimistoille suosittelemme näitä palveluita

Raportointi ja analyysityökalu

Jatkuvasti kehittyvä käyttäjärajapinta, jossa analysoidaan havaittua kävijädataa ja luodaan monipuolisia raportteja analyysien pohjaksi.

Reaaliaikainen laskenta

Lisäpalvelu, jossa kohteen kävijämääriä mitataan reaaliaikaisesti: saman tien kun kävijä tulee sisään tai menee ulos, lähtee laitteesta signaali. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa dashboard-näkymän, jossa tilan tai alueen sisällä olevien määrä näkyy koko ajan. Raja-arvoista voidaan myös lähettää esimerkiksi SMS-ilmoituksia.

Aluelaskenta

Lisäpalvelu, jossa voidaan analysoida isojen tilojen eri alueiden kävijämääriä. Tämä antaa mielenkiintoista dataa isommissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa tai toimitiloissa joissa halutaan analysoida eri alueiden vetovoimaa ja tilojen käyttöastetta. Sama pätee myös muihin julkisiin ja yleisiin tiloihin kuten esimerkiksi museoihin, messuhalleihin ja muihin palvelutiloihin.

Käyttöasteen analysointi

Erillinen raportointilisäpalvelu käyttöasteelle: kuinka paljon kävijöitä on missäkin tilassa tiettyyn aikaan. Seurattava tila voi olla esimerkiksi toimistorakennus, jossa halutaan tietää päivittäiset käyttöasteet erityisesti energian ja tilan käytön optimointia varten. Käyttöastedata on saatavilla myös reaaliaikaisena.

Mobiiliapplikaatio

Kävijäanalytiikan tuottamat avainluvut saa helposti luettavassa muodossa myös mobiiliapplikaatioon.

Integraatiorajapinnat

Frivente Solutions tarjoaa asiakkaalleen kaksi erilaista standardoitua tapaa, joilla kävijäluvut voidaan integroida yrityksen tai yhteisön olemassa olevaan tietojärjestelmäratkaisuun