Kävijäanalytiikka

Optimoi liiketoimintaa

Tutkimusten mukaan 2 % lisäys ostavien asiakkaiden määrään tuo n. 20 % kasvun myyntituottoon. Vaikuttava tulos, eikö totta?

Kävijäanalytiikan palvelut

Kävijäanalytiikan palvelut

Kun tiedät kävijämäärät ja heidän reittinsä, voit optimoida sekä tilasuunnittelun että henkilökunnan määrän ja muuttaa aiempaa suuremman osan kävijöistä maksaviksi asiakkaiksesi.

Kävijjäanalytiikan palveluportfoliomme

Esittelemme tässä kävijäanalytiikan palveluportfoliomme. Voit ostaa palveluita erikseen tai yhdistää ne kokonaispalveluksi. Keskustellaan tarpeistasi ja muodostetaan näistä sinulle paras ratkaisu.

Raportointi ja analyysityökalu

Jatkuvasti kehittyvä käyttäjärajapinta, jolla analysoidaan havaittua kävijädataa ja luodaan monipuolisia raportteja analyysien pohjaksi.

Asiakassegmentointi

Lisäpalvelu, jossa tuotetaan erillistä dataa miesten, naisten ja lapsien jakaumaosuuksista kaikista kävijöistä.

Henkilökunnan tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää henkilökuntaan kuuluvat laskematta kaikista kävijöistä. Tarkentaa avainlukuja erityisesti tilanteissa, joissa henkilökunta kulkee niin paljon sisäänkäynnin läpi, että tilastot todennäköisesti vääristyvät.

Lasten ja nuorten tunnistus

Lisäpalvelu, jossa voidaan jättää lapset pois laskennasta tai laskea heidät erikseen. Hyödyllinen kohteissa, joissa käy paljon lapsia ja halutaan eritellä ostovoimaiset aikuiskävijät. Toisaalta sillä voidaan myös analysoida kohteen vetovoimaisuutta silloin, kun on kyse palveluista lapsille.

Reaaliaikainen laskenta

Lisäpalvelu, jossa kohteen kävijämääriä mitataan reaaliaikaisesti: saman tien kun kävijä tulee sisään tai menee ulos, lähtee laitteesta signaali. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa dashboard-näkymän, jossa tilan tai alueen sisällä olevien määrä näkyy koko ajan. Raja-arvoista voidaan myös lähettää esimerkiksi SMS-ilmoituksia.

Aluelaskenta

Lisäpalvelu, jossa voidaan analysoida isojen tilojen eri alueiden kävijämääriä. Tämä antaa mielenkiintoista dataa isommissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa, joissa eri kauppakeskusalueiden vetovoimaa halutaan analysoida. Sama pätee myös julkisiin tiloihin kuten museoihin, messuhalleihin, pankkikonttoreihin ja hotelleihin.

Käyttöasteen analysointi

Erillinen raportointilisäpalvelu käyttöasteelle: kuinka paljon kävijöitä on missäkin tilassa tiettyyn aikaan. Seurattava tila voi olla esimerkiksi toimistorakennus, jossa halutaan tietää päivittäiset käyttöasteet erityisesti energian ja tilan käytön optimointia varten. Käyttöastedata on saatavilla myös reaaliaikaisena.

Mobiiliapplikaatio

Kävijäanalytiikan tuottamat avainluvut saa helposti luettavassa muodossa myös mobiiliapplikaatioon.

Käyttökohteet

Kävijäanalytiikka- ja laskenta antaa vastauksia monia erilaisia tiloja hallinnoivia tahoja askarruttaviin kysymyksiin. Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme ja niistä saamiisi hyötyihin eri käyttökohteiden esittelyissä.

Millaisten kävijävirtojen luona olevat myymälät pärjäävät parhaiten? Miten markkinointi-kampanjat purevat? Rassaako kassoille jonottaminen asiakkaita?

Autamme löytämään vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Miten saamme kauppakeskuksemme vuokrat oikealle tasolle? Kun ymmärrät kävijävirrat läpikotaisin, saat luoduksi hyvän perustan vuokrien määrittämiseen ja pidät kustannukset optimaalisella tasolla.

Miten paljon etätyö on muuttanut tilojen käyttöä ja tarvetta? Voimmeko pienentää sähkölaskua joissakin kiinteistön osissa?

Nämä ja monet muut asiat selviävät tarkan ja luotettavan kävijäanalytiikan avulla.

Miten suosittu uusin näyttelymme on ollut? Mihin kellonaikaan on pahin ruuhka? Onko kunnallisen palvelun kustannuksille saatu
vastinetta?

Kävijäanalytiikan hyödyntämismahdollisuudet ovat julkisille tiloille lähes rajattomat.

Koska laitteemme ovat säänkestäviä, saat tarkkaa kävijätietoa myös ulkotiloista: toreista, tapahtumista tai vaikkapa eläintarhoista.

Kävijätietoa hyödyntämällä voidaan lisätä myös ydinkeskustojen elinvoimaa.

Miten kävijämäärät jakautuvat esimerkiksi messuilla, pankeissa, hotelleissa tai oppilaitoksissa?

Kävijätieto auttaa vaikkapa sijoittamaan resurssit oikein parhaan asiakaspalvelun takaamiseksi.